Reitingi

Latvijas jahtu (vējdēļu) klašu asociācijas savās mājas lapās publicē klašu reitinga tabulas un pēc katrām reitinga sacensībām atjauno tajās iekļauto informāciju. Taču kopējais gada reitings tiek publicēts gan asociāciju mājas lapās, gan Latvijas Zēģelētāju savienības mājas lapā.

 

Jahtu (vējdēļu) klašu reitinga tabulas
 


Sērf Seniors 2012. gada reitings
Sērf Seniors 2013. gada reitings

 Klase

Reitings
2007

Reitings
2008

Reitings
2009

Reitings
2010

Reitings
2011
Reitings
2012
 Reitings 2013
Reitings 2014
DN, Ice Optimist

 

      

 

Formula Windsurfing  

 

       2012  
Laser

 

       
Laser 4.7 

 

       
Laser R 

 

       
Micro 

 

       
Optimist  

 

       
  
Raceboard 

 

      2012  
Slalom 

 

       2012  
Techno 293 U15 

 

       2012  
Techno 293 U17

 

       2012  
 Jūras jahtas