Kvalifikācija

SPORTA BURU JAHTU REĢISTRĒŠANA LATVIJAS JŪRAS ADMINISTRĀCIJĀ LĪDZ 01.10.2018

Ar kārtību kādā reģistrēt Sporta buru jahtas (SPB) Latvijas Jūras administrācijā (LJA) varat varat iepzaīties LJA mājas lapā 

Lai reģistrētu SPB ir jāsaņem LZS izsniegta izsniegta mērgrāmata, kuru izsniedzam saskaņā ar SPB mērgrāmatu izsniegšanas kārtību. Lūdzu skatīt dokumentus zemāk:

 Izsniegšanas kārtība  Pieteikums

Mērgrāmatas noformēšanai sazinieties ar mūsu mērītājiem:

Romans Mickevičs tel. 29393479, e-pasts: lat160@inbox.lv

Juris Ailis tel. 29221155, e-pasts: juris.ailis@gmail.com

 

Jahtu vadītāju kvalifikācijas nodrošināšana ir viena no Latvijas Zēģelētāju savienības (LZS) nozīmīgākajām darbības jomām.

 

LZS rīcībā ir  jahtu vadītāju kvalifikācijas dokumentācijas arhīvs sākot ar 1947. gadu.

 

Līdz 2012.g. 31.decembrim LZS patstāvīgi veica atpūtas kuģu vadītāju sertifikāciju saskaņā ar 2007. gada 21. novembrī apstiprināto "Nolikumu par atpūtai un sportam paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertificēšanu".  No 2013.g. 1.janvāra LZS patstāvīgi to vairs neveic, bet piedalās eksaminācijā un mācību iestāžu sertifikācijā sadarbībā ar VAS “Ceļu Satiksmes drošibas direkciju” (CSDD) saskaņā ar 2012.g. 4. septembra MK noteikumiem Nr. 619 "Noteikumi par atpūtas kuģu vadītāju apmācību, sertificēšanu un reģistrāciju" (Noteikumi).

 

 

 

 

No 2013.g. 1.janvāra apliecību izsniegšanu atpūtas kuģu vadītājiem veic CSDD. Atbilstoši Noteikumiem CSDD sadarbībā ar LZS veic arī mācību iestāžu sertifikāciju.

 

Noteikumi paredz, ka CSDD izdod divu veidu atpūtas kuģu vadītāju apliecības:

 

 

 

jahtu vadītājs iekšējos ūdeņos, kam ir tiesības iekšējos ūdeņos vadīt buru atpūtas kuģus  vai motorizētos atpūtas kuģus;

 

jahtu vadītājs piekrastes ūdeņos, kam ir tiesības iekšējos ūdeņos un piekrastes ūdeņos vadīt buru atpūtas kuģus vai motorizētos atpūtas kuģus; 

 

jahtu kapteinis,* kam ir tiesības iekšējos ūdeņos, piekrastes ūdeņos un jūras ūdeņos vadīt buru atpūtas kuģus vai motorizētos atpūtas kuģus’;

 

tāljūras jahtu kapteinis,* kam ir tiesības iekšējos ūdeņos, piekrastes ūdeņos, jūras ūdeņos un okeānā vadīt buru atpūtas kuģus vai motorizētos atpūtas kuģus, kuru garums nepārsniedz 24 metrus. 

 

   * Piezīme:  Lai saņēmtu šo kategoriju apliecības, eksaminācija nav jāiziet, bet  jāiesniedz CSDD izziņa par jūras praksi, kuras forma noteikta  Noteikumu 3.pielikumā.  

 

 

 2015. gada 5. februārī LZS apstiprināja nolikumu par buru jahtu vadītāju sertifikāciju par Burāšanas sacīkšu noteikumiem.

Maksa par minēto sertifikāciju  noteikta 20 Eur apmērā.

BSN R Nolikums

 

 

Apliecību paraugi 

 

Atpūtas kuģu vadītāja apliecības paraugs 

 

 


Priekšpuse (averss)  

 

 


Otra puse (reverss) 

 

 

Starptautiskās atpūtas kuģu vadītāja apliecības paraugs 

 


Priekšpuse (averss)  

 

 


Otra puse (reverss)  

 

 

CSDD TARIFI ATPŪTAS KUĢU VADĪTĀJU SERTIFIKĀCIJAI 

 

Par ko

Tarifs             (ar PVN)

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem

49,69 EUR

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem, kas jaunāki par 18 gadiem  

24,84 EUR

Teorētiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem (ar navigācijas uzdevumu)  

99,37 EUR

Teorētiskais eksāmens starptautisko buru atpūtas kuģu vadītājiem (ar navigācijas uzdevumu), kas jaunāki par 18 gadiem

24,84 EUR

Praktiskais eksāmens starptautisko atpūtas kuģu vadītājiem   

49,69 EUR

Praktiskais eksāmens starptautisko buru atpūtas kuģu vadītājiem, kas jaunāki par 18 gadiem 

24,84 EUR

Buru jahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā

41,66 EUR

Buru jahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā personām, kas jaunākas par 18 gadiem

20,82 EUR

Motorjahtas izmantošana praktiskajā eksāmenā

208,31 EUR

Starptautiskās atpūtas kuģu vadītāja apliecības izsniegšanavai maiņa (vadītāja apliecība – 3,99 EUR; vadīšanas tiesību piešķiršana – 4,98 EUR

8,97 EUR

 

Cenas noteiktas ar 24.09.2013. Ministru kabineta noteikumiem Nr.1000 „Valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” un ar  valsts akciju sabiedrības „Ceļu satiksmes drošības direkcija” valdes lēmumiem.